Kế hoạch công tác tháng 11/2018

                     UBND HUYỆN PHÙ YÊN

                     TRƯỜNG TH-THCS HUY TÂN

 
  

Số: /KH-TH&THCSHT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huy Tân, ngày 29 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 11 năm 2018

 

 

 

 

Căn cứ vào nội dung đã đạt được trong tháng 10. Nay Trường TH-THCS Huy Tân đánh giá kết quả công tác tháng 10 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 11 với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

1. Chuyên môn

* Ưu điểm

- Số lượng cấp THCS: 336/10 lớp. Duy trì sĩ số đạt 336/336 = 100 %; CBGVNV 25 đồng chí: 02 Quản lý, 0 TPT Đội, 19 GV, 03 nhân viên; 01 nhân viên hợp đồng.

- Số lượng cấp TH: 532/19 lớp. Duy trì sĩ số đạt 532/532 = 100 %; CBGVNV 35 đồng chí: 02 Quản lý, 01 TPT Đội, 28 GV, 04 nhân viên; 02 nhân viên hợp đồng.

- Hoàn thành việc ban hành tốt các kế hoạch và quy chế

- Thực hiện chương trình tuần 07 đến tuần 11 HKI (01/10-03/11/2018) năm học 2018-2019 đối với cấp THCS. Cấp TH từ tuần 05 đến tuần 9 HKI (01/10-03/11/2018) năm học 2018-2019 .

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn (ra vào lớp đúng giờ, Soạn giảng đúng phân phối chương trình; có đủ hồ sơ giáo án theo quy định, chất lượng hồ sơ giáo án khá tốt…):

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch chuyên môn, kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện hội thảo Dạy học theo NDPTNL khá tốt;

- Tiến hành ôn luyện HSG theo kế hoạch: Các đ/c ôn nhiệt tình trách nhiệm.

         - Các Tổ kiểm tra hồ sơ giáo án theo quy định khá tốt KQ:

       - Hoàn thành dự giờ thi đua vòng 1: Các đ/c GV chủ động lên lịch dự giờ đúng qui định và đã bố trí đổi tiết kịp thời. Nhiều đ/c có ý thức chuẩn bị các tiết giảng chu đáo, sáng tạo.

- Thực hiện khá tốt việc thực hiện cập nhật SMAS và thực hiện hồ sơ điện tử; cơ sở dữ liệu đúng thời gian theo quy định.

* Tồn tại: 

-  Hồ sơ: Nhiều hồ sơ còn chưa thực hiện đúng quy định soạn thảo văn bản. Nội dung cần khớp giữa HĐ GV - HS và ghi bảng.

- Việc thực hiện công tác cơ sở dữ liệu của một số GV còn chưa chủ động, chưa làm theo hướng dẫn nên phải làm đi làm lại, mất nhiều thời gian. (do nhập học sinh khai báo chưa đầy đủ: học sinh bán trú, nghèo...

- Việc thực hiện kế hoạch cá nhân chưa hoàn thành; Kế hoạch giảng dạy của GV còn chưa đúng theo kế hoạch, sửa nhiều lần, chưa đầy đủ theo quy định;

- Việc thực hiện xây dựng Kế hoạch, xác định chủ đề dạy học của các tổ, môn chưa theo đúng kế hoạch.

2. Công tác văn phòng

- Hoàn thành theo nhiệm vụ giao.

- Trực đảm bảo - giải quyết chế độ kịp thời.

- Dọn dẹp theo phân công khá tốt.

- Quản lý khá tốt công tác thư viện, thiết bị.

 - Tồn tại:

+ Công tác dọn dẹp, vệ sinh đôi khi chưa thật sự tốt.

*Công tác thư viện thiết bị

          -  Công tác thư viện:  thư viện tổ chức quản lý, sắp xếp:  SGK, SGV  để thư viện theo dõi cơ bản hoàn thành theo phân công. Sắp xếp theo hướng thư viện đạt chuẩn

- Cán bộ thiết bị: đã sắp xếp lại thiết bị thật khoa học ngăn nắp sạch sẽ, theo dõi quá trình mượn thí nghiệm của GV thật chính xác thể hiện rõ ràng trên sổ sách.

          - Tồn tại:  Sắp xếp lại SGK, hồ sơ lưu chưa thật khoa học ngăn nắp sạch sẽ, chưa Thể hiện rõ ràng trên sổ sách; Việc thực hiện kế hoạch thư viên đạt chuẩn chưa thật tốt; Việc sắp xếp phòng đọc cần khẩn trương, kịp thời để đưa vào sử dụng; Chưa xây dựng kế hoạch để duyệt thực hiện của cán bộ thư viên và thiết bị

3. Công tác chủ nhiệm

          - GVCN lớp đã quan tâm, sát sao đến lớp mình chủ nhiệm. Các lớp ổn định tổ chức, sĩ số lớp mình chủ nhiệm. Nắm vững tình hình của lớp.

          - Chỉ đạo Lao động cơ bản đúng yêu cầu đề ra.     

          - GVCN một số lớp đã trang bị đầy đủ dụng cụ cho lớp như khăn chải bàn, lọ hoa, chổi, hót giác, chậu rủa tay, khăn lau tay, cờ…

- Việc thu nộp các khoản tự nguyện khá tốt ở các lớp.

* Tồn tại:

- Một số giáo viên CN chưa bám lớp và chưa quan tâm, để tổ chức các quy định .

- Một số lớp chưa hoàn thành trang trí lớp như: Chưa có TKB, chưa dán hoa điểm tốt hoạc dán chưa kịp thời  nên  chưa động viên được HS.

- Việc triển khai thu – nộp các khoản còn chậm chưa kịp tiến độ của năm học;

+ Việc cập nhật thông tin vào hồ sơ chưa đúng quy định: cơ sở dữ liệu, smas

- Một số lớp chưa thực hiện đủ theo kế hoạch lao động của Ban LĐ xây dựng. Một số GV chưa quan tâm đến HĐ lao động nên kết quả còn thấp, làm lại nhiều lần, thuê người làm.

- Học sinh vi phạm nội quy còn diễn ra: nói tục chửi thề, nghỉ học không phép, không học bài, chép bài...

4. Lao động cơ sở vật chất – vệ sinh:

- Thực hiện khá tốt theo Kế hoạch

* Tồn tại:

- Một số lớp vệ sinh còn bẩn. Chưa chủ động dọn lớp học; chưa đóng cửa sổ, ô thoáng và tắt điện.

- Một số học sinh ở cá lớp còn làm tường bẩn, chưa có ý thức bảo vệ của công... đề nghị ban lao động và GVCN xử lý kịp thời.

5. Công tác Bán trú:

- Đã tổ chức cho học sinh ăn tập trung đảm bảo, sạch sẽ.

- Thực hiện khá tốt theo kế hoạch;

- Công tác vệ sinh có tiến bộ.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Tồn tại: Việc ở chưa vệ sinh, sinh hoạt chưa sạch và khoa học. Chưa chịu khó chủ động trong việc tự học buổi chiều và tối.

- Còn lười học, mải chơi...

- Việc quyết toán còn chậm tiến độ

6) Công tác y tế học đường

- Thực hiện tốt đảm bảo an VSATTP việc nấu ăn cho học sinh bán trú.

- Chưa Hoàn thiện các chứng từ CSSKBĐ: cập nhật thẻ BHYT

- Chưa Hoàn thiện hồ sơ theo dõi SKHS, .

3. Các hoạt động khác:

- Công đoàn: Hoạt động theo kế hoạch, đúng chức năng, tổ chức CBGV thăm hỏi, Tham gia đóng góp ủng hộ các khoản khá tốt; Các đ/c công đoàn viên nam đã tổ chức thành công ngày 20/10 cho chị em. Tham gia giải bóng chuyền của Phòng Tổ chức.

* Tồn tại: Chưa xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm, tháng 9, tháng 10 duyệt theo quy định.

- Liên Đội:

Duy trì được các nề nếp HĐ tổ chức  cơ bản vào nề nếp đi vào ổn định; Hạn chế được nhiều vi phạm của HS cá biệt; Song chú ý đến công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

* Tồn tại:

- Công tác kiểm tra giám sát chưa thật chặt chẽ.

- Công tác vệ sinh, ý thức vệ sinh của học sinh còn kém, vứt rác bừa bãi (Cổng trường, sau phòng học, ý thức đeo thẻ và khăn quàng còn kém)

- Học sinh còn ăn quà vặt nhiều ở cấp TH, sử dụng điện thoại khi đến trường.

- Nề nếp các chi đội chưa nghiêm túc: Ý thức truy bài, hát đầu giờ chuyển tiết còn kém, Kiểm tra việc chuẩn bị SGK, Vở ghi, làm bài tập.

- Việc thực hiện nề nếp vệ sinh chưa thật tốt: Học sinh ăn quà vẫn vứt rác vấn tồn tại, chưa chú trọng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, không tưới nước thường xuyên.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

1. Công tác trọng tâm:

- Làm tốt công tác tham mưu và tổ chức tốt lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11. (đồng chí Thế Anh)

- Tổ chức Dạy học theo hướng phát triển năng lực HS và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. (Các Tổ trưởng)

- Thực hiện ứng dụng CNTT vào quản lý điểm và kiểm tra đánh giá công khai đối với người học (SMAS); Triển khai mạnh mẽ việc sử dụng các phần mềm trong soạn giảng, trong biên soạn đề kiểm tra; Xây dựng các chủ đề theo môn học cập nhật lên trường học trực tuyến. (Đ/c:Phương, Hằng, Tổ CNTT)

- Triển khai thực hiện các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống; giáo dục hoạt động ngoại khóa, công tác chủ nhiệm; Hướng dẫn thực hiện giảng dạy lồng ghép trong các bài giảng (đ/c Hằng, Phương, Liên. Các tổ trưởng).

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ theo chuyên đề như KH đã xây dựng;

- Tổ chức ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi theo lịch.

- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện vào cuối học kỳ I (Đ/c Hằng, Các tổ trưởng).

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. KH thư viện đạt chuẩn, Kiểm định chất lượng, trường đạt chuẩn. (Đ/c: Hải, Phương, Hằng, Liên).

      - Kiểm tra công tác thực hiện bảo quản sách vở, chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh; Công tác bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học ở các bộ môn (Đ/c Hằng, Trang, Tổ trưởng).

- Hoàn thành thao giảng và tổ chức sơ kết thi đua đợt 1 chào mừng 20/11.    

- Tổ chức thi làm Hội thi “Giai điệu Tuổi Hồng cấp THCS, Thi hát dân ca cấp TH chúc mừng ngày 20/11”  với chủ đề “ Tôn sư trọng đạo”

2. Kế hoạch chung

2.1. Công tác quản lý:

- Đẩy mạnh việc kiểm tra nề nếp;

 - Hoàn thành các kế hoạch chỉ đạo.

- Tăng cường quản lý công tác chuyên môn, tài chính, lao động…

- Xử lý tình trạng vi phạm của học sinh, nề nếp học sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra: chủ nhiệm các lớp, xử lý học sinh theo quy định…

1.2. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình tuần 12 đến tuần 15 HKI (04/11-01/12/2018) năm học 2018-2019 đối với cấp THCS. Cấp TH từ tuần 10 đến tuần 14 HKI (04/11-01/12/2018) năm học 2018-2019 .

- Tăng cường công tác chống bỏ học, duy trì sỉ số, tỉ lệ chuyên cần.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch chỉ đạo chung.

- Tổ chức dạy chuyên đề tăng cường kiến thức;

- Tổ chức kiểm tra học sinh học sinh học bài ở nhà và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện đúng chương trình, ra vào lớp đúng quy định, xây dựng giờ học thân thiện học sinh tích cực; sử dụng, bảo quản tốt đồ dùng dạy học.

- Thực hiện tốt các kế hoạch và quy chế đã ban hành.

- Tiếp tục đưa các  phòng Thực hành- thư viện (Phòng đọc) vào hoạt động có hiệu quả

- Tăng cường chấn chỉnh nền nếp học sinh: đánh nhau, sử dụng facebook... nói xấu nhau.

- Tổ trưởng hoàn thành: Kiểm tra: Hồ sơ – sổ sách theo quy định.

- Ngày 14/11/2018 các Tổ hoàn thiện đánh giá thi đua lần 1; Ngày 15/11: Ban thi đua Trường họp đánh giá 14h30’ Tại Phòng Hiệu trưởng.

1.3. Công tác chủ nhiệm

  - Tiếp tục thực hiện cập nhật thông tin sổ chủ nhiệm và sổ gọi tên ghi điểm theo qui định.

- Hoàn thành các cập nhật theo SMAS và quản lý học sinh theo công nghệ thông tin.

- Tăng cường chấn chỉnh, xử lý học sinh vi phạm kỷ luật: nghỉ học không phép, lười học bài, hút thuốc, bạo lực học đường (Đe dọa các bạn trong trường, trong lớp..., coi thường nội quy..).

- Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh ý thức đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không để hiện tượng học sinh vi phạm nội quy xảy ra trong nhà trường.

- Tổ chủ nhiệm tăng cường công tác kiểm tra nề nếp học tập, đi học của lớp mình; Tổ chức cho học sinh học Điều lệ trường học và nội quy nhà trường.

-  Tiếp tục thực hiện Giáo dục NGLL ở các khối lớp

- Tổ chức thu nộp các khoản năm học 2018-2019.

- Hoàn Thành việc cập nhật thẻ BHYT theo lớp.

1.4. Lao động cơ sở vật chất:

- Tập trung cải tạo, trồng cây, vệ sinh phóng quang trước trong và sau phòng học. Đổ rác đúng quy định .

- Trưởng ban phụ trách CSVC tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch lao động.

- T/c chăm sóc vườn rau sạch cho học sinh bán trú và vườn trường.

- Thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ của công, giữ vệ sinh trường lớp nơi học sinh, Liên đội trường lưu ý thường xuyên nhắc nhở học sinh không viết (vẽ), bôi bẩn lên tường; công tác vệ sinh vứt rác đúng nơi quy định; phân công lớp vệ sinh khu vực Phòng Bộ môn (phòng thí nghiệm - thực hành, phòng máy tính ).

- Tập trung tu sửa nhà nấu ăn, nhà ăn cho học sinh bán trú; hệ thống thoát nước; sân trường.

1.5. Đoàn thể

- Công đoàn:

+ Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên; phối hợp và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tháng.

- Hoàn thiện quy chế đánh giá thi đua (Phối kết hợp chuyên môn) trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 20/11.

- Đội

+ Xây dựng kế hoạch Tổ chức thi làm Hội thi “Giai điệu Tuổi Hồng cấp THCS, Thi hát dân ca cấp TH chúc mừng ngày 20/11”  với chủ đề “ Tôn sư trọng đạo”

+ Xây dựng tổ chức thực hiện phong trào 3 không không xả rác, không ăn quà vặt  trong trường , không nói tục, chửi bậy.

+ Chỉ đạo các nâng cao nề nếp; hoàn thiện các mục thi đua trong SMAS.

+ Tăng cường công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh; giữ gìn vệ sinh.

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp công tác đội, xây dựng bài thể dục giữa giờ theo quy định..

1.6. Văn phòng: Tăng cường cập nhật hồ sơ. Giải quyết đầy đủ các chế độ đối với giáo viên và học sinh

- Quyết toán và công khai quỹ cuối tháng

- Tiếp tục lập thanh toán chế độ học sinh.

- Truy cập xử lý công văn kịp thời.

a) Thư viện- Văn thư

- Thực hiện kế hoạch công tác thư viện năm học và công tác thư viện đạt chuẩn.

- Cấp phát bằng TN đúng qui định hướng dẫn. Cập nhật công văn đi- đến kịp thời.

- Thống kê và vào dấu, số các danh mục sách, hệ thống tủ và sắp xếp khoa học phòng thư viện.

- Tiếp tục trả hồ sơ văn bằng tốt nghiệp.

- Hoàn thiện Kế hoạch thư viện theo quy định.

b) Thiết bị

-  Thực hiện kế hoạch công tác thiết bị năm học; quản lý sổ sách, tài sản các phòng học theo quy định

- Theo dõi và cập nhật đầy đủ việc sử dụng thiết bị, hoàn thành KH sử dụng ĐDDH năm học 2018-2019. Sắp xếp khoa học các phòng bộ môn.

- Hoàn thiện Kế hoạch Thiết bị theo quy định.

c) Y tế

- Hoàn thiện các chứng từ CSSKBĐ

- Hoàn thiện hồ sơ theo dõi SKHS, Ban hành KH công tác Y tế.

-Theo dõi sức khoẻ ban đầu cho HS, phối hợp trạm y tế triển khai KH phòng chống dịch bệnh năm 2018.

-  Hoàn thiện công tác quyết toán chăm sóc sức khỏe ban đầu.

d) Bảo vệ:

- Triển khai quy chế bảo vê, quy chế quản lý tài sản, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.

- Xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ tháng 11

- Bảo vệ tốt tài sản nhà trường và đóng cổng trường trong buổi học nghiêm túc.

g) Kế toán

- Lập dự toán năm 2019

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định. Chi lương T11 và các khoản chi thường xuyên, các khoản chi ngoài ngân sách, khoản thu học phí học kỳ 1 chuyển giáo viên chủ nhiệm thu.

- Hoàn thành các chứng từ thu chi cho quyết toán quý, cuối năm.

1.7. Các công tác khác và công tác kiểm tra

a) Công tác khác

- Thực hiện các báo cáo và KTNB, TTrND theo Kế hoạch.

b) Công tác kiểm tra

- Kiểm tra các hồ sơ, sổ sách; Sổ chủ nhiệm; sổ điểm 10 lớp

- Nề nếp.

VI- Tổ chức thực hiện

1. Đối với từng cấp học

- Tập trung quán triệt kế hoạch chỉ đạo, đồng chí Phụ trách cấp học xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng cấp học.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc hứ xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình chỉ đạo.

2. Các Ban, Tổ Văn phòng, chuyên môn, đoàn thể

Tập trung phối hợp, tiến hành sinh hoạt đúng quy đinh; xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng kịp thời đủ theo điều lệ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phụ trách cấp học theo đúng quy định.

          Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2018 - 2019, đề nghị các Phụ trách cấp học; tổ VP. tổ chuyên môn, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

Nơi nhận:

- BLĐ trường;

- Tổ trưởng (t/h);

- Đoàn thể (p/h);

- CBGVNV trg (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hải

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 02 : 227
Năm 2020 : 457