Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2018

Căn cứ vào nội dung đã đạt được trong tháng 08. Nay Trường TH-THCS Huy Tân đánh giá kết quả công tác tháng 8 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 9 với những nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

1. Khối Tiểu học:

1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số: 35 trong đó

+ BGH: 02

+ TPT: 01

+ GV đứng lớp: 28

+ Đảng viên: 24

+ Nhân viên: 4

1.2. Học sinh:

 

Số lớp

Học sinh

HS
tăng

HS
giảm

DT

Nữ

NDT

HS
KT

TS

LG

TS

K1

K2

K3

K4

K5

19

19

0

532

108

104

114

113

93

  

519

245

 

5


2. Chuyên môn khối THCS:

* Ưu điểm

- Số lượng: 335/10 lớp. Duy trì sĩ số đạt 335/337 = 98,9 %; CBGVNV 26 đồng chí: 02 Quản lý, 01 TPT Đội, 20 GV, 04 nhân viên

-  Sĩ số lớp:10/10

- Số Học sinh: + Giảm 04 (03 chuyển trường: 02 lớp 7, 01 lớp 8; 01 bỏ học: 01 lớp 6)

                       + Tăng 04. (04 chuyển đến: 01 lớp 6, 02 lớp 7, 01 lớp 9)

TT

Khối

Lớp

SĨ SỐ

DT THÁI

DT H'MÔNG

DT     MƯỜNG

Giáo viên chủ nhiệm

TS

Nữ

TS

Nữ

TS

Nữ

TS

Nữ

1

Lớp 6

6A

32

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Vân Anh

2

6B

32

 

 

 

 

 

 

 

Sa Văn Thêm

3

 

6C

32

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Việt

Cộng K6

3

96

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lớp 7

7A

33

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ban

5

7B

32

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thuận

6

7C

32

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Diệp

Cộng K7

3

97

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lớp 8

8A

34

 

 

 

 

 

 

 

Đàm Minh Chung

8

8B

35

 

 

 

 

 

 

 

Mùi Văn Hoành

Cộng K8

2

69

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lớp 9

9A

37

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ái

10

9B

36

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Huyên

Cộng K9

2

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOÀN TRƯỜNG

10

335

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành tốt Kế hoạch và Hướng dẫn bồi dưỡng hè năm 2018

- Thực hiện tốt chương trình giảng dạy tuần 1,2: từ 20/8/2018 đến hết ngày 01/9/2018. 

- Hoàn thành việc tổ chức ôn tập, thi lại, cập nhật hoàn thành hồ sơ học bạ, sổ điểm lớp của năm học 2017– 2018 trước ngày.

- Hoàn thành biên chế lớp. Lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; học sinh bỏ học trong hè .

          - Vận động 02 em học sinh bỏ học năm học 2017-2018: Mùa Thị Phánh lớp 6; Đinh Công Thương lớp 8 (vẫn vi phạm, tiếp tục cho nghỉ học).

 * Tồn tại: 

- Việc huy động học sinh ra lớp chưa tốt: còn 02 em học sinh bỏ học: Lò Xuân Tùng lớp 7 lưu ban;  Mùa Thị Phánh lớp 6c.

- Việc tổ chức Kiểm tra sau hè chưa tốt, vẫn còn học sinh chưa đến đế kiểm tra.

- Việc nộp các báo cáo, kế hoạch, thông tin của một số GV tinh thần thái độ chưa cao: chưa chủ động, thường xuyên phải nhắc nhở, ..

3. Công tác văn phòng

- Hoàn thành theo nhiệm vụ giao.

- Trực đảm bảo - giải quyết chế độ kịp thời.

- Dọn dẹp theo phân công khá tốt.

- Quản lý khá tốt công tác thư viên, thiết bị. 

*Công tác thư viện thiết bị

          -  Cán bộ thư viện tổ chức các GVCN mượn SGK, SGV  để thư viện theo dõi cơ bản hoàn thành theo phân công.

- Cán bộ thiết bị đã sắp xếp lại thiết bị thật khoa học ngăn nắp sạch sẽ, theo dõi quá trình mượn thí nghiệm của GV thật chính xác thể hiện rõ ràng trên sổ sách.

          - Tồn tại: Sắp xếp lại SGK thật khoa học ngăn nắp sạch sẽ, Thể hiện rõ ràng trên sổ sách.

           - Tồn tại:

+ Công tác dọn dẹp, vệ sinh đôi khi thật sự tốt.

4. Công tác chủ nhiệm

- Chưa Hoàn thành công tác họp phụ huynh học sinh toàn trường.

          - GVCN lớp đã quan tâm, sát sao đến lớp mình chủ nhiệm. Đặc biệt là GVCN khối 6. Ổn định tổ chức, sĩ số lớp mình chủ nhiệm. Nắm vững tình hình của lớp.

          - Việc trang bị SGK, Vở ghi, dụng cụ học tập: Cho HS mượn đầy đủ SGK cho tất cả các HS trong lớp, đảm bảo mỗi HS được mượn 1 bộ SGK khá tốt.

          - Chỉ đạo Lao động đầy đủ đúng yêu cầu đề ra, Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lớp mình phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

          - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp chặt chẽ với gia đình giáo dục HS.

          - GVCN một số lớp đã trang bị đầy đủ dụng cụ cho lớp như khăn chải bàn, lọ hoa, chổi, hót giác, chậu rủa tay, khăn lau tay, cờ…

* Tồn tại:

- Một số giáo viên CN chưa bám lớp và chưa quan tâm, để tổ chức các quy định .

- Một số GVCN.

+ Việc triển khai thu – nộp các khoản còn chậm chưa kịp tiến độ của năm học 2017-2018.

- Việc cập nhật thông tin vào hồ sơ chưa đúng quy định.

5. Lao động cơ sở vật chất – vệ sinh

- Thực hiện khá tốt theo Kế hoạch.

* Tồn tại:

- Một số lớp vệ sinh còn bẩn. Chưa chủ động dọn lớp học.

- Việc tổ chức lao động theo kế hoạch chưa thật tốt, một số học sinh còn vi phạm kỷ luật lao động.

6. Công tác Bán trú:

- Thực hiện khá tốt theo kế hoạch;

- Công tác vệ vinh có tiến bộ.

* Tồn tại: Việc ăn ở, còn mất vệ sinh, ăn ở, sinh hoạt chưa sạch và khoa học; Chưa tổ chức làm vườn rau.

7. Các hoạt động khác

- Công đoàn: Hoạt động theo kế hoạch, đúng chức năng, tổ chức CBGV thăm hỏi, Tham gia đóng góp ủng hộ các khoản khá tốt.

- Đoàn, Đội:

+ Đoàn: Hoàn thành kế hoạch nhà trường giao.

+ Đội: Duy trì được các nề nếp HĐ; tổ chức cơ bản vào nề nếp đi vào ổn định

* Tồn tại:

- Công tác kiểm tra giám sát chưa thật chặt chẽ.

- Công tác vệ sinh, ý thức vệ sinh của học sinh còn kém, vứt rác bừa bãi;

- Nề nếp các chi đội chưa nghiêm túc: Kiểm tra việc chuẩn bị SGK, Vở ghi, làm bài tập.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018

1. Công tác trọng tâm:

1.1. Hoàn thành việc sát nhập 02 trường thành trường TH-THCS Huy Tân.

1.2 Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018);

1.3. Tổ chức Lễ và Hội khai giảng năm học 2018-2019;

- Giấy mời: đ/c: Thông - Thư ký.

- Trang trí , loa đài, bàn ghế, phục vụ (nước…): Tổ Chuyên môn THCS

- Tổ chức: đ/c: Liêm, Tâm, Thu Trang (Thẩm định đ/c: Hằng)

- Diễn văn khai giảng: Hải

- Văn nghệ: 03 hát, 01 múa (Đ/c Trang + Hằng Liên đội)

- Trò chơi Dân gian: Đc: Thêm + Trang + Hoành, Tiến và 29 lớp chủ nhiệm.

1.4. Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019;

1.5. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

1.6. Khảo sát chất lượng đầu năm các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh….; kiểm tra thành lập các đội tuyển học sinh giỏi các khối lớp; tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch.

 1.7. Triển khai công tác điều tra trình độ văn hóa nhân dân, công tác CMC-PCGD năm 2018; cập nhật phần mềm phổ cập.

1.8. Hoàn thành việc giảng dạy theo kế hoạch;

1.9. Hoàn thành công tác đăng ký thi đua năm học 2018-2019;

1.10. Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông do huyện và Phòng GDĐT phát động;

1.11. Ổn định tổ chức và sắp xếp đội ngũ, phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu TH, THCS.

  1.12. Học tập và hoàn thành các hồ sơ chuyên môn mới (Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng thực hiện).

1.13. Tập luyện TDTT tham gia giải bóng chuyền ngành tổ chức;

1.14. Hoàn thiện Website đi vào hoạt động có hiệu quả…

1.15. Kiện toàn các tổ chức Công đoàn, Liên đội....

1.16. Hoàn thiện SMAS (quản lý trường học) cơ sở dữ liệu trực tuyến...

2. Kế hoạch chung

2.1. Công tác quản lý:

- Hoàn thiện công tác tổ chức đầu năm.

- Đẩy mạnh việc kiểm tra nề nếp đầu năm;

 - Hoàn thành các kế hoạch chỉ đạo.

- Tăng cường quản lý công tác chuyên môn, tài chính, lao động…

- Xử lý tình trạng vi phạm của học sinh, nề nếp học sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra: chủ nhiệm các lớp, xử lý học sinh theo quy định…

1.2. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình từ tuần 03 đến tuần 6 HKI năm học 2018-2019 đối với cấp THCS; tuần 01 – 04 đối với cấp tiểu học.

- Tăng cường công tác chống bỏ học, duy trì sỉ số, tỉ lệ chuyên cần.

- Tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch chỉ đạo chung.

- Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện đúng chương trình, ra vào lớp đúng quy định, xây dựng giờ học thân thiện học sinh tích cực; sử dụng, bảo quản tốt đồ dùng dạy học.

- Hoàn thành xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn 1037/SGDĐT ngày 22/8/2016 (Tổ trưởng+PHT)

- Quản lý tốt giờ dạy của mình không được làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh.

- Tiếp tục đưa các phòng thí nghiệm - thư viên vào hoạt động có hiệu quả

- Tổ trưởng hoàn thành: Kiểm tra: Hồ sơ – sổ sách theo quy định.

- Tổ chức hoàn thiện chương trình; Thu nộp các hồ sơ (Sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, Kế hoạch chỉ đạo các tổ), giáo án của cán bộ giáo viên.

1.3. Công tác chủ nhiệm

  - Tiếp tục thực hiện ghi chép sổ chủ nhiệm và sổ gọi tên ghi điểm theo kế hoạch đã triển khai.

- Hoàn thành các cập nhật theo SMAS và quản lý học sinh theo công nghệ thông tin.X

- Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh ý thức đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không để hiện tượng học sinh vi phạm nội quy xảy ra trong nhà trường.

- Tổ chủ nhiệm tăng cường công tác kiểm tra nề nếp học tập, đi học của lớp mình; Tổ chức cho học sinh học Điều lệ trường học và nội quy nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Giáo dục NGLL ở các khối lớp.

- Tổ chức hội nghị Phụ huynh cấp trường và tổ chức họp phụ huynh các lớp;

- Hoàn thiện việc viết bài thi tìm hiểu về điều lệ, truyền thống nhà trường (cấp THCS); tuyên truyền, học tập cho học sinh tiểu học.

- Tổ chức thu nộp các khoản năm học 2018-2019.

1.4. Lao động cơ sở vật chất:

- Sắp xếp khu bán trú (chỗ ăn, chỗ ở... ) cho học sinh.

- Tập trung cải tạo, trồng cây, vệ sinh phóng quang trước trong và sau phòng học. Đổ rác đúng quy định .

- Trưởng ban phụ trách CSVC tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch lao động.

- Làm vườn rau sạch cho học sinh bán trú.

- Thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ của công, giữ vệ sinh trường lớp nơi học sinh, Liên đội trường lưu ý thường xuyên nhắc nhở học sinh không viết (vẽ), bôi bẩn lên tường; công tác vệ sinh vứt rác đúng nơi quy định; phân công lớp vệ sinh khu vực Phòng Bộ môn (phòng thí nghiệm - thực hành, phòng máy tính và phòng máy chiếu).

1.5. Đoàn thể

- Công đoàn:

+ Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên; phối hợp và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tháng.

+ Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm.

+ Phối hợp với Ban chuyên môn: Quản lý tốt giờ dạy của mình không được làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh; xây dựng các quy chế chuyên môn.

+ Tập luyện TDTT tham gia giải bóng chuyền ngành tổ chức.

- Đội: tiếp tục vận động  giúp đỡ  1-2 em học yếu ở các khối.

+ Xây dựng tổ chức thực hiện phong trào 3 không không xả rác, không ăn quà vặt trong trường, không nói tục, chửi thề.

+ Chỉ đạo các Chi đội Đại hội chi đội, toàn trường.

+ Hoàn thiện Kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho Lễ Khai giảng;

+ Xây dựng và ban hành quy chế thi đua đối với các lớp, chi đội, sao nhi.

1.6. Văn phòng: Tăng cường cập nhật hồ sơ. Giải quyết đầy đủ các chế độ đối với giáo viên và học sinh.

- Quyết toán và công khai quỹ cuối tháng.

- Tiếp tục lập thanh toán chế độ học sinh.

- Truy cập xử lý công văn kịp thời.

- Bổ sung đủ hồ sơ theo điều lệ trường TH-THCS.

- Tiếp tục trả hồ sơ văn bằng tốt nghiệp.

a) Thư viện- Văn thư

- Xây dựng kế hoạch công tác thư viện năm học.

- Cấp phát bằng TN đúng qui định hướng dẫn. Cập nhật công văn đi- đến kịp thời.

- Thống kê và vào dấu, số các danh mục sách, hệ thống tủ và sắp xếp khoa học phòng thư viện.

b) Thiết bị

- Xây dựng kế hoạch công tác thiết bị năm học.

- Quản lý tốt các phòng chức năng, mấy móc, trang thiết bị phục vụ dạy và học...

- Theo dõi và cập nhật đầy đủ việc sử dụng thiết bị, trưng bày đồ dùng dạy học tự làm và hoàn thành KH sử dụng ĐDDH năm học 2017-2018. Sắp xếp khoa học các phòng bộ môn.

c) Y tế

- Xây dựng kế hoạch công tác y tế năm học.

- Công tác thu Bảo hiểm y tế (Thẻ) và Bảo hiểm thân thể học sinh theo danh sách các lớp chuyển về xong trước ngày 30/9/2018.

-Theo dõi sức khoẻ ban đầu cho HS, phối hợp trạm y tế triển khai KH phòng chống dịch bệnh năm 2018.

d) Bảo vệ:

- Đảm bảo phân công ca trực, thực hiện đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ an ninh trật tự… năm học.

         - Bảo vệ tốt tài sản nhà trường và đóng cổng trường trong buổi học nghiêm túc.

g) Kế toán

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định. Xây dựng KH cho các tháng còn lại. Chi lương T9 và các khoản chi thường xuyên, các khoản chi ngoài ngân sách.

h) Công tác Bán trú:

- Tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú TH-THCS

- Phân công, sắp xếp phòng ở, hướng dẫn học sinh lớp 1, 2 ở....

- Làm vườn rau; hướng dẫn học sinh tham gia nấu ăn....

- Tổ chức nấu ăn và vệ sinh đúng quy định

- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, quyết toán từng ngày, từng tuần, tháng theo quy định...

1.8. Các công tác khác và công tác kiểm tra

a) Công tác khác

- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ đột xuất.

b) Công tác kiểm tra

- Kiểm tra các hồ sơ, sổ sách; Sổ chủ nhiệm; sổ điểm10 lớp.

- Nề nếp.

2.  Kế hoạch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

 

Tuần 1 (3-PPCT):

từ 03/9 đến 8/9/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động trong nhà trường

- Chấn chỉnh tốt các nề nếp đối với học sinh và giáo viên.

* Chuyên môn:

- Nghỉ bù ngày 03/9/2018

-Khai giảng năm hc mi 5/9

- Xây dựng quy chế chuyên môn

- Tổ chức dạy học tuần 1 (TH), Tuần 3 (THCS) của năm học

- Học tập quy chế chuyên môn.

- Khảo sát chất lượng học sinh

- Cập nhật chương trình WEB, SMAS và hồ sơ trường.

- Điều tra cập nhật công tác phổ cập giáo dục 2018.

* Công tác Tài chính:

- Thực hiện theo quy định

- Thu và nộp quyết toán các khoản theo quy định.

* Công tác VP:

- Tiếp tục Quản lý tốt văn bản đi, đến, thư viện, thiết bị, Công tác dọn dẹp văn phòng. Công tác lưu trữ hồ sơ…

*Chủ nhiệm:

- Thực hiện tốt nề nếp mọi mặt, tập trung ổn định tình hình lớp, nôi quy quy chế; các chỉ tiêu phấn đấu .

- Vận động học sinh ra lớp

- Tiếp tục thu nộp các khoản theo quy định.

- Điều tra, khảo sát học sinh vào sổ chủ nhiệm…

-  Thông bảo cử Trưởng ban ĐDCMHS để họp cấp trường

* Công tác phòng trào:

- Xây dựng kế hoạch theo quy định

- CĐ: Hoạt động theo kế hoạch; Chỉ đạo, thành lập đội bóng chuyền tham gia tập luyện và thi đấu…

- Đoàn, đội: Chuẩn bị tốt cho Lễ - Hội khai giảng năm học mới

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức tết trung thu cho HS,

* Công tác bán trú , y tế học đường

- Chỉ đạo và thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo an VSATTP. Hoàn thiện các chứng từ quyết toán Tuần 1 tháng 09/2018.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ theo dõi SKHS, Đảm bảo các yêu cầu của phòng y tế.

- Tổ chức theo dõi SKHS, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tư vấn SKHĐ

* Công tác Thư viện, thiết bị

- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo thư viện theo chuẩn. Báo cáo Kết quả, hoàn thiện các Văn bản, báo cáo ....

- Đảm bảo mọi điều kiện cho Thư viện chuẩn

- Rà soát các thiết bị, Hoàn thiện hồ sơ các phòng học được đầu tư thiết bị, cập nhật sổ theo dõi. Báo cáo sơ kết công tác thiết bị. Sắp xếp Phòng Sinh Hóa, Phòng Công nghệ - Lý... , Phòng Nhạc – Truyền thống

- Lao động: Theo Kế hoạch, Kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp sân trường.

 

Tuần 2 (4):

từ 10/9

đến 15/9/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động của nhà trường

* Chuyên môn:

- Dạy học theo PPCT tuần 2 (TH) 4(THCS)

- Tổ chức ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9

- Hoàn thành Hồ sơ trường đầu năm và các loại biểu mẫu nộp phòng GD

- Thành lập Ban XDKH thực hiện nhiệm vụ 2018-2019 

- Các tổ kiểm tra hồ sơ, giáo theo quy đinh,

- Kế hoạch thi GVDG cấp trường và Lịch Thao giảng lần 1

- Điều tra cập nhật công tác phổ cập giáo dục 2018

- Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn theo quy định mới....

* Công tác Tài chính:

- Thực hiện theo quy định

- Công tác văn phòng phẩm cho GV

* Công tác VP:

- Quản lý văn bản đi, đến, thư viện, thiết bị, Công tác dọn dẹp văn phòng. Công tác lưu trữ hồ sơ…

* Công tác bảo vệ: Trực trường theo quy định...

* Chủ nhiệm:

- Thực hiện việc Đại hội Chi đội ở lớp.

- Vận động học sinh ra lớp

- Tổ chức đăng ký thi đua

- Thu nộp theo quy định.

- Họp Ban Đ DCM HS trường

* Công tác phòng trào:

- CĐ: Đăng ký công tác thi đua; hội nghị CĐCS theo Kế hoạch; GV; tập luyện bóng chuyền

- Đoàn, đội: Tổ chức KH Đại hội Chi đội các lớp (xong trước 20/9); Kiểm tra nề nếp; Xây dựng kế hoạch Đại hội Liên đội Xây dựng Kế hoạch tổ chức trung thu cho toàn Liên đội

- Ban thanh tra nhân dân: Thanh tra theo quy định của Nghị quyết

* Công tác bán trú , y tế học đường

- Chỉ đạo và thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo an VSATTP. Hoàn thiện các chứng từ quyết toán tuần 2 tháng 09/2018.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ theo dõi SKHS, Đảm bảo các yêu cầu của phòng y tế.

- Tổ chức theo dõi SKHS, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tư vấn SKHĐ

* Công tác Thư viện, thiết bị

- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo thư viện theo chuẩn. Báo cáo Kết quả, hoàn thiện các Văn bản, báo cáo ....

- Đảm bảo mọi điều kiện cho đoàn KT thư viện chuẩn

- Rà soát các thiết bị, Hoàn thiện hồ sơ các phòng học được đầu tư thiết bị, cập nhật sổ theo dõi. Báo cáo sơ kết công tác thiết bị. Sắp xếp Phòng Sinh Hóa, Phòng Công nghệ - Lý... , Phòng Nhạc – Truyền thống

- Lao động: Theo Kế hoạch, Kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp sân trường.

Tuần 3:

(5)

từ 17/9 đến 21/9/18

 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động của nhà trường

* Chuyên môn:

- Hoàn thành chương trình giảng dạy tuần Tuần 3 (TH) tuần 5 (THCS).

- Tổ kiểm tra hồ sơ, giáo án.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

- Hoàn thiện các báo cáo theo quy định.

- Cập nhật các số liệu điều tra phổ cập GD 2018

- Chuẩn bị tốt việc Hội nghị công chức, viên chức.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định

* Công tác Tài chính:

- Thực hiện theo quy định.

- Hoàn thiện công tác báo cáo các chế độ theo quy định (Học ơhis, cấp bù, HTCP học tập, khuyết tật...)

- Thu các khoản nộp của các lớp theo quy định

- Chuẩn bị tốt nội dung cho đoàn Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (Báo cáo tài chính).

* Công tác VP:

- Quản lý văn bản đi, đến, thư viện, thiết bị, Công tác dọn dẹp văn phòng. Công tác lưu trữ hồ sơ…

* Công tác bảo vệ: Trực theo quy định

- Duyệt các kế hoạch của cá nhân

* Chủ nhiệm:

- Duyệt sổ chủ nhiệm

- Tăng cường quản lý nề nếp lớp

- Thu nộp các khoản

- nộp các khoản với bội phận Tài vụ.

* Công tác phòng trào:

- CĐ: Triển khai theo KH; tập luyện bóng chuyền.

- Đoàn, đội: - Đại hội Liên đội  22/9 (Sáng toàn trường); Xây dựng Kế hoạch tổ chức trung thu cho toàn Liên đội

- Ban thanh tra nhân dân: Thanh tra theo quy định của Nghị quyết

* Công tác bán trú , y tế học đường

- Chỉ đạo và thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo an VSATTP. Hoàn thiện các chứng từ quyết toán tuần 3 tháng 09/2018.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ theo dõi SKHS, Đảm bảo các yêu cầu của phòng y tế.

- Tổ chức theo dõi SKHS, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tư vấn SKHĐ

* Công tác Thư viện, thiết bị

- Mở cửa công tác thư viện; xây dựng kế hoạch công tác thư viện mở ngoài trời...

- Đảm bảo thư viện chuẩn

- Rà soát các thiết bị, Hoàn thiện hồ sơ các phòng học được đầu tư thiết bị, cập nhật sổ theo dõi. Báo cáo sơ kết công tác thiết bị. Sắp xếp Phòng Sinh Hóa, Phòng Công nghệ - Lý... , Phòng Nhạc – Truyền thống

- Lao động: Theo Kế hoạch,

 

Tuần 4

(6):

từ 24/9 đến 29/9/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động của nhà trường

* Chuyên môn:

-  Tổ chức dạy học đúng CT tuần tuần 4 (TH) tuần 6 THCS

- Lên kế hoạch thao giảng, Thao giảng PPDH dạy học theo KH phát triển năng lực học sinh

- Tổ chức thi GVDG cấp trường

- Tổ chức Tết trung thu cho Học sinh ngày 24/9 (từ 15h đến 18h)

-  Hội nghị CCVCNV (29/9 )

- Tổ chức Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các Tổ, Ban

- Hoàn thiện các báo cáo theo quy định nộp đúng quy định

- Hoàn thành công tác PCGD

* Công tác Tài chính:

- Thực hiện theo quy định

* Công tác VP:

- Tiếp tục nâng cao Quản lý văn bản đi, đến, thư viện, thiết bị, Công tác dọn dẹp văn phòng. Công tác lưu trữ hồ sơ…

* Công tác bảo vệ: trực theo quy định.

* Chủ nhiệm:

- Quản lý tốt học sinh

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở

- Thu nộp các khoản theo quy định

- Công tác phòng trào:

+ CĐ: Thực hiện theo kế hoạch

+ Đoàn, đội: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh nề nếp theo Kế hoạch; Tổ chức tốt Tết Trung thu cho toàn Liên đội (24/9)

- Ban thanh tra nhân dân: Thanh tra theo quy định của Nghị quyết

* Công tác bán trú , y tế học đường

- Chỉ đạo và thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo an VSATTP. Hoàn thiện các chứng từ quyết toán tuần 4 tháng 09/2018.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ theo dõi SKHS, Đảm bảo các yêu cầu của phòng y tế.

- Tổ chức theo dõi SKHS, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tư vấn SKHĐ

* Công tác Thư viện, thiết bị

- Mở cửa công tác thư viện; xây dựng kế hoạch công tác thư viện mở ngoài trời...

- Đảm bảo thư viện chuẩn

- Rà soát các thiết bị, Hoàn thiện hồ sơ các phòng học được đầu tư thiết bị, cập nhật sổ theo dõi. Báo cáo sơ kết công tác thiết bị. Sắp xếp Phòng Sinh Hóa, Phòng Công nghệ - Lý... , Phòng Nhạc – Truyền thống

- Lao động: Theo Kế hoạch,

- Ngày 28/9: Họp Đảng, HĐ+ CĐ (hồi 13h30)

Nơi nhận:

- BLĐ trường;

- Tổ trưởng (t/h);

- Đoàn thể (p/h);

- CBGVNV trg (t/h);

- LưuVT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hải

 
Tác giả: Nguyễn Đức Hải
Nguồn: Trường TH&THCS Huy Tân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 02 : 203
Năm 2020 : 433