Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Huy Tân Năm học 2019 - 2020

        Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Phù Yên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS năm học 2019-2020 huyện Phù Yên;

         Căn cứ  Hướng dẫn số 83/HD- PGDĐT ngày 17/05/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019 -2020;

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Huy Tân

Năm học 2019 - 2020

         Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Phù Yên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS năm học 2019-2020 huyện Phù Yên;

         Căn cứ  Hướng dẫn số 83/HD- PGDĐT ngày 17/05/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2019 -2020;

         Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

          Trường  TH&THCS Huy Tân xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp THCS; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Nhằm nâng cao chất  lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường,  huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi 11 tuổi đến trường để duy trì phổ cập giáo dục bậc học THCS.

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành, chiến lược phát triển giáo dục trường TH&THCS Huy Tân giai đoạn 2017- 2021

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh;

- Đảm bảo trung thực khách quan, công bằng, dân chủ, công khai;

         - Tuyển sinh trên phạm vi xã Huy Tân.

          II. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

   - Năm học 2019 - 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 93 học sinh/ 03 lớp. Bình quân 31 HS/Lớp.

  - Nâng tổng số học sinh của trường lên  356 HS/11 lớp.

2. Khu vực tuyển sinh:

Tuyển sinh trên địa bàn xã Huy Tân

3. Điều kiện dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 từ 11 tuổi đến 13 tuổi.

- Học đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

  1. Hồ sơ đăng kí dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào THCS, TH và THCS (mẫu đơn do các trường quy định lưu hồ sơ); 

          - Học bạ (bản chính) của cấp tiểu học lưu hồ sơ;

          - Bản sao Giấy khai sinh lưu hồ sơ (Cần đối chiếu so sánh với bản chính);

          - Sổ hộ khẩu để đối chiếu (trả học sinh sau khi đối chiếu xong);

           - Danh sách công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (lưu hồ sơ).

 - Các Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp  Bản sao Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hồ sơ khuyết tật… (nếu có)

        Chú ý: Các loại giấy tờ trên phải trùng khớp nhau về họ và tên, ngày, tháng, năm sinh (nơi sinh phải ghi rõ huyện và tỉnh), dân tộc phải đảm bảo tính pháp quy (trường hợp không đúng kiểu chữ, thiếu thông tin đề nghị phụ huynh xin cấp lại).

5. Phương thức tuyển sinh

        - Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Xét tuyển căn cứ vào học bạ cấp Tiểu học.

       - Học sinh hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

          6. Thời gian nộp hồ sơ, công bố danh sách trúng tuyển

          Từ ngày 10/7/2019 đến 20/7/2019, cụ thể:

- Tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt ở trường:

+ Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 17/7/2019: Trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra điều kiện, đối chiếu các loại hồ sơ sao cho khớp các thông tin ( chuyển từ cấp Thiều học lên)

+ Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 20/7/2019: Trường tổ chức xét tuyển, tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển sinh.

- Hồ sơ xét tuyển sinh nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

+ Danh sách học sinh được xét tuyển (02 bản, theo mẫu 01 đính kèm);

+ Báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh vào lớp 6 (02 bản theo mẫu 02 đính kèm).

+ Thời gian nộp hồ sơ về bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 20/7/2019  và 01 bản theo địa chỉ: xuanhoangdpy@gmail.com.

+ Sau ngày 02/8/2019 nhận kết quả phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào về tuyển sinh năm học 2019-2020.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Ban hành kế hoạch tuyển sinh, và quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đúng quy định.

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020. Công khai trên Website trường học.

- Quản trị hệ thống quản lý trường học smas.

- Hướng dẫn Cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh

- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh .

- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo các đối tượng

- Báo cáo về phòng GD số liệu và danh sách học sinh trúng tuyển

2. Trách nhiệm của từng thành viên trong ban tuyển sinh

- Nghiên cứu, quán triệt thực hiện đúng quy định tuyển sinh theo quy định

- Thực hiện theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường TH&THCS Huy Tân năm học 2019- 2020. Nhà trường đề nghị các bộ phận thực hiện để kế hoạch tuyển sinh nhà trường được triển khai có hiệu quả.

Tác giả: Nguyễn Đức Hải
Nguồn: Trường TH&THCS Huy Tân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 02 : 203
Năm 2020 : 433