141. vv tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ quốc khánh 02/9
Văn bản liên quan